پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = مجید فتاحی پور
تعداد مقالات: 1
1. ترجمۀ گزینش‎گرانۀ شعر: شروط و دربایست‎ها

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 52-65

مجید فتاحی پور؛ صالح طباطبایی