پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = منیره محرابی کالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معنی‌شناختی فعل «رفتن» در غزلیات حافظ

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 104-119

منیره محرابی کالی