پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = نوستالژی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی زمینه‌های دلتنگی( نوستالژی ) در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 85-99

علی سلیمانی؛ مرتضی سلیمانی


2. غم غربت(نوستالژی) وطن در سروده‌های محمّدرضا شفیعی کدکنی

دوره 3، شماره 2، بهار 1394، صفحه 45-61

ابوالقاسم رحیمی؛ مصطفی باقری؛ جعفر توانا علمی


3. کفش های مکاشفه و رویکرد نوستالژیک

دوره 3، شماره 2، بهار 1394، صفحه 91-109

سولماز مظفری


4. سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 64-79

فاروق نعمتی؛ علی سلیمی؛ ایوب مرادی