پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
موضوعات = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 18
2. بینامتنیت قرآنی در اشعار حمید سبزواری و سمیح‌القاسم

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 31-46

10.30473/pab.2019.42788.1647

فریبا قنبری گله دار؛ حمیدرضا زهره ای


7. ترجمۀ گزینش‎گرانۀ شعر: شروط و دربایست‎ها

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 52-65

مجید فتاحی پور؛ صالح طباطبایی


8. واژه‌های فارسی در زبان عربی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 35-51

حسین حدیدی قمبوانی


9. نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق از منظر ناسازواری‌های هنری

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 34-52

فاروق نعمتی؛ رضا کیانی؛ علی سلیمی


10. بازتاب جبر و اختیار در کلیله و دمنۀ بهرام‌شاهی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 46-57

ناهید سادات پزشکی؛ فرشته سجادی


12. نگاهی به ساقی نامه ، خمریات و دیتی رمب

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 30-41

محمود کمالی


14. سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 64-79

فاروق نعمتی؛ علی سلیمی؛ ایوب مرادی


15. تحلیل و بررسی«رنگ سیاه» در اشعار نیما و محمود درویش

دوره 1، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 64-77

جواد رنجبر؛ داود نجاتی


16. کند و کاوی در مقامه‏نویسی و مقامات حمیدی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 78-91

سیدعلی کرامتی مقدم


17. بازتاب زیباشناختی مکتب باروک در شعرحافظ

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 76-84

مهیار علوی مقدم؛ مسلم رجبی