پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

پژوهشی دربارۀ دو اصطلاح طیار و باجگاه در شعر خاقانی

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

ندارم

چکیده

پژوهشی درباره ی دو اصطلاح طیار و باجگاه در شعر خاقانی
چکیده :
خاقانی ، شاعر پرآوازه ی قرن ششم ، در دیوان اشعار خود در قصیده و قطعه ای اصطلاح طیار و باجگاه را در کنار یکدیگر به کار برده است . در پژوهش حاضر ضمن تبیین معنای اصطلاحی این لغات، سیر تحول آن تا عصر خاقانی بررسی و این نتیجه دریافت شده که طیار علاوه بر معنی ترازو به کشتی های سریع السیری گفته می شد که در جایگاه هایی به نام ایستگاه طیار نگهداری می شد . اصطلاح باجگاه نیز با اخذ مالیات به ویژه با مالیاتهای که از کشتی های مختلف در مآصیر بغداد- محلهای ویژه ی باج های دریایی – دریافت می شد مرتبط است . افزون بر آن در قطعۀ مورد نظر خاقانی با قدم گذاشتن در یکی از باجگاه های بغداد به هجو ملاحان پرداخته و آن ها را بی کرم دانسته .با توجه به قراین تاریخی و سال ورود وی در هر دو سفر ِحجش به بغداد و دیدن اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادیِ مرکزِ خلافت اسلامی گویا به نوعی قصد انتقاد از بغداد و به ویژه جوانمردان آن داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research on the terms Bajgah and Tayyar in lyrics Khaghani

نویسنده [English]

  • bahare fazli darzi
چکیده [English]

Research on the terms Bajgah and Tayyar in lyrics Khaghani
Abstract:
Khaghani, a famous poet of the sixth century, In his poetry, the ode and Piece, The term is applied to a Tayyar and Bajgah together. In the present study, While explaining the term of these words, It will examine the evolution to Khaghani time in addition it is stabled the meaning of these words and The result is given Tayyar also means scale, it is called speed-ship that was kept in a place it siad station. Bajgah term is connected with taxation, Those Special see taxes that would have gotten ships in some places Tigris, that is called Ma'asir.
In addition, Khaghani in his piece has satirizes sailors when he went to see one of them Bajgah. He had said about them whom considered cowardly. According to historical evidence, and since his arrival in Baghdad, he has criticized the situation in Baghdad, In particular chivalrous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaghani
  • Bajgah
  • Tayyar
  • Ma'asir
  • Baghdad youth criticism