پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

می عرفان در ساغر بیان و بلاغت

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده


ا
از دیرباز شاعران و نویسندگان برای اثرگذاری بیشتر بر ذهن و جان خوانندگان و نیز نشان دادن هنر کلامی خود به بیان اندیشه­های خود با بهره­گیری از تخیّلات شاعرانه پرداخته­اند. در میان شاعران عارف مولانا جلال­الدین در این راه توفیق نمایانی داشته است که راز ماندگاری آثارش – به­ویژه مثنوی- در این زمینه است. در این نوشتار به نحوه بیان شاعرانه مولانا در یکی از داستان­های مثنوی یعنی قصه دقوقی و کراماتش پرداخته­ایم و نشان داده­ایم که مولانا چگونه اندیشه­های ناب عرفانی را در ظرف صور خیال به خوانندگان مثنوی ارائه کرده است و از تشبیه تمثیل و دیگر تشبیهات و کنایات با موفقیّت بهره برده است. در این مقاله موارد متعدد صور خیال در داستان دقوقی آمده و نشان داده شده است که چرا مثنوی در بیان داستان­ها با زبان شاعرانه ممتاز است و با هیچ اثر دیگری قابل مقایسه نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mystic Wine in Imagery and Metaphor Allegorical

چکیده [English]

Traditionally poets and writers to have more impact on the mind and soul of the reader and theological art show, their own ideas with have made use of poetic imagination. At Among poets theosophist, This Is the secret of lasting effects Rumi in this field, Especially at Masnavi. In this article we have explained the envisioning of Rumi's poetry in one from Story of Masnavi named Daquqi and his magnificence that How pure thoughts mystic and fantasy of Rumi Presented Masnavi reader. This article looks at how poetic Rumi's Masnavi stories, the stories of Daquqi and his magnificence have discussed and shown how pure thoughts mystic Rumi's Masnavi has offered readers within imagery and metaphor and simile and metaphor allegorical has used successfully. In this article, multiple imagery and illustrated in the story of Daquqi is why Masnavi in telling stories with poetic language is privileged and cannot be compared with any other work.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi
  • Daquqi
  • imagery
  • Allegorical Simile
  • Adding Similes
  • Allusions
1-    افضلی، محمدرضا، 1388، معارف مثنوی، انتشارات المصطفی، قم

2-    انقروی، اسماعیل، بی تا، شرح کبیر انقروی، ترجمه دکتر عصمت ستارزاده، انتشارات کتابفروشی دهخدا، تهران

3-    زمانی، کریم، 1382، شرح جامع مثنوی، انتشارات اطلاعات، تهران

4-    سبزواری، حاج ملاهادی، 1374، شرح مثنوی، به کوشش دکتر مصطفی بروجردی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران

5-    شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1387، گزیده غزلیات شمس، انتشارات سخن، تهران

6-     شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1368 ، موسیقی شعر، انتشارات آگاه، تهران

7-    فروزانفر، بدیع الزّمان، 1361، احادیث مثنوی، انتشارات امیرکبیر، تهران

8-    مولوی، جلال الدین، 1380، مثنوی معنوی، تصحیح دکتر عبدالکریم سروش، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران

9-    همایی، جلال الدین ، 1356، مولوی نامه(مولوی چه می گوید؟)، انتشارات آگاه ، تهران