پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی)

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ی زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

3 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

10.30473/pab.2020.50096.1722

چکیده

زبان یک نظام یا سیستم به هم پیوسته است که مهمترین کاربرد آن، ایجاد ارتباط بین انسان‏هاست. انسان‏ها همه به یک زبان سخن نمی گویند، زبان‏های مختلفی در جهان وجود دارد و هر زبانی دارای ویژگی خاصی است که بوسیله ی آن از دیگر زبان‏ها متمایز می‏گردد. افراد یک ملت نیز به یک زبان واحد سخن نمی گویند، بلکه زبان‏ها در کاربرد با یکدیگر تفاوت دارند و همین تفاوت‏ها باعث شکل گیری لهجه‏ها و گویش‏ها می شود. منظور از زبان عامیانه واژگان و اصطلاحاتی غیر رسمی است که فقط برای یک گروه خاص قابل درک است. کاربرد زبان عامیانه در دوران معاصر افزایش یافته است و برخی از نویسندگان به نوشتن داستان و نمایشنامه خود به زبان عامیانه تمایل پیدا کرده اند، که این کار خود توانایی‏های زیادی از مترجم می طلبد؛ چرا که ترجمه ی زبان عامیانه همواره با مشکلاتی روبه روست که مهمترین آن‏ها، یافتن معادل مناسب برای واژگان و اصطلاحات عامیانه در زبان مقصد است. اینکه چه روش و شگردی برای ترجمه تعابیر عامیانه به کار گیریم یا اینکه زبان عامیانه در چه گونه هایی در متون رسمی تبلور می یابد و مشکلاتی که مترجم در ترجمه گویش با آنها مواجهه است، چیست، اصلی ترین دغدغه ها و مسائل پژوهش حاضر است که سعی می شود بدان پاسخ گفته شود. نتیجه نشان می دهد که گونه های مختلفی چون زمانی اجتماعی، جغرافیایی برای زبان عامیانه می توان در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Principles and Criteria of Translation of Slang Language (A Case Study of Arabic Slang)

نویسندگان [English]

  • elaheh sattari 1
  • Hasan majidi 2
  • Masume hanayi 3
1 ph.D student of Arabic lakguage and literature at Hakim sabzevari university.
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature Hakim Sabzevari University
3 MS in Arabic Language and Literature from Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Language is an integrated system, the most important use of which is to enable individuals to communicate with each other. Humans do not all speak the same language. There are different languages in the world, and each language has its own distinctive features that distinguish it from other languages. Even the people of a given nation do not speak the same language. Languages differ in terms of use, and these differences conduce to accents and dialects. Slang language refers to colloquial vocabulary that is only understood by specific groups of people. The use of slang language has increased in the contemporary era, and some writers have developed a tendency to write their stories and plays in slang. This has placed a great deal of demand on the translator, as slang translation always comes with its challenges. The most important of these challenges is to find the right equivalents for slang words and phrases in the target language. What methods and techniques are utilized to translate slang expressions; what types of slang are used in formal texts; and what problems the translator is faced with in translating dialects are among the main concerns of the present paper which the authors attempt to address. The results show that there are different types of slang language such as social or geographic with which, the most appropriate translation method is equivalent finding, rather than literal translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • register
  • method of translation
  • principles
  • Arabic slang