پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند نشریه علمی پژوهش های ادبی و بلاغی، با توجه به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، ضمن ثبت اطلاعات خود در سامانه نشریات این وزارت خانه در مسیر ارزیابی علمی قرار گرفته است. در همین راستا گروه دبیران جدید نشریه از تاریخ اول مردادماه 1398 فعالیت خود را آغاز نموده است.

شیوه داوری این نشریه دوسو ناشناس است و در تشخیص هوشمند از سامانه مشابهت یاب بهره می گیرد.

همچنین علاقمندان محترم می توانند جهت مشاهده تفاهم نامه همکاری این نشریه با انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس بر روی این لینک کلیک نمایند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، تابستان 1399، صفحه 0-0