پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند نشریه علمی پژوهش های ادبی و بلاغی، با توجه به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، ضمن ثبت اطلاعات خود در سامانه نشریات این وزارت خانه در مسیر ارزیابی علمی قرار گرفته است. در همین راستا گروه دبیران جدید نشریه از تاریخ اول مردادماه 1398 فعالیت خود را آغاز نموده است.

شیوه داوری این نشریه دوسو ناشناس است و در تشخیص هوشمند از سامانه مشابهت یاب بهره می گیرد.

همچنین علاقمندان محترم می توانند جهت مشاهده تفاهم نامه همکاری این نشریه با انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس بر روی این لینک کلیک نمایند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، بهار 1399، صفحه 0-0 

1. بررسی توازن آوایی در غزلیات سنایی

10.30473/pab.2021.51585.1750

مصطفی سالاری؛ ام البنین نیکخواه نوری؛ بهروز رومیانی


3. رویکردی جدید دربارۀ اطناب و بسط کلام، شاخصۀ سبکی مولانا در حکایات عرفانی دفتر سوم

10.30473/pab.2021.56063.1790

سرور خان بیگی؛ سید محمود سیدصادقی(نویسنده مسئول)؛ شمش الحاجیه اردلانی