پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = سیما ارمی‌اول
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 75-92

مه دخت پورخالقی چترودی؛ سیما ارمی‌اول