پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = سیدعلی کرامتی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. پلی بر تصاویر بدیع، صنایع بدیعی و صور خیال در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 41-58

سیدعلی کرامتی مقدم


2. شاخص‎های سبکی «صد میدان» خواجه‎عبدالله انصارى

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 23-33

سیدعلی کرامتی مقدم


3. کند و کاوی در مقامه‏نویسی و مقامات حمیدی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 78-91

سیدعلی کرامتی مقدم