پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = ابراهیم ظاهری عبدوند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-22

مسعود فروزنده؛ اسماعیل صادقی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ امین بنی طالبی


2. بررسی کودک و دوران کودکی در حدیقه الحقیقه، مثنوی معنوی و بوستان

دوره 1، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 26-47

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جمال الدین مرتضوی