پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = سیده مریم روضاتیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی یک نوع ضمیر متصل به فعل در زبان فارسی با توجه به مبحث اشتغال در نحو عربی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 113-123

زهرا حاتم پور؛ سیده مریم روضاتیان