پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = شیرین بقایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحول ساختاری قید در فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی دری

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 115-130

شیرین بقایی؛ حمزه محمدی ده چشمه