پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = ایهام
تعداد مقالات: 2
2. چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی

دوره 3، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 9-23

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ ایوب امیدی