پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = مراعات‌النظیر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط مراعات‌النظیر و تداعی معانی و سیر تحوّل آنها

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 57-75

حمیدرضا خوارزمی