پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 2
1. شگردهای طنزساز در اسرارنامه

دوره 3، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 37-58

پروین تاج بخش؛ آمنه صادق