پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = سهراب سپهری
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری

دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 78-90

مسعود روحانی


2. تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 75-92

مه دخت پورخالقی چترودی؛ سیما ارمی‌اول