پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: بدیع
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به شعر کمال خجندی از چشم انداز علم بدیع

دوره 5، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 33-50

10.30473/pab.2017.5074

رحمان مشتاق مهر؛ آمینه فیضی