پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = صنایع لفظی و معنوی
تعداد مقالات: 1
1. پلی بر تصاویر بدیع، صنایع بدیعی و صور خیال در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 41-58

سیدعلی کرامتی مقدم