پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در قصاید سنایی و بدر چاچی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 85-94

اشرف قنبری؛ علی محمد گیتی فروز