پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = غزل
تعداد مقالات: 5
2. نگاهی به ردیف رایی در غزلیّات سعدی

دوره 5، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 59-72

مصطفی رادمرد


3. چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی

دوره 3، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 9-23

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ ایوب امیدی


4. پوشش معشوق در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 73-86

مهدی احمدی؛ احمد امین