پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = ویلادیمیر پراپ
تعداد مقالات: 1
1. ریخت شناسی قصه های ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصه های آذربایجان

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 47-63

عاطفه غفوری؛ محمدعلی رنجبر