پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = موازنه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سجع در آثار عرفانی و ادبی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 120-134

طاهر لاوژه