پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحول ساختاری قید در فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی دری

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 115-130

شیرین بقایی؛ حمزه محمدی ده چشمه


2. واژه‌های فارسی در زبان عربی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 35-51

حسین حدیدی قمبوانی