پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = زبان عربی
تعداد مقالات: 1
1. واژه‌های فارسی در زبان عربی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 35-51

حسین حدیدی قمبوانی