پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تأثیر ادبیات سلطانی بر توصیفات معشوق در غزل سبک عراقی ( با تکیه بر غزل حافظ)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 مدرس مدعو آموزشکده عالی سما شیروان و مسوول کارگزینی واحد شیروان

2 عضو هیأت علمی

چکیده

موضع این پژوهش، تأثیر ادبیات سلطانی بر ساز و کار معشوق است در غزل سبک عراقی، با تکیه بر غزل حافظ. گفتار و رفتار شاهان، الگوی رفتاری انبوهی از مردم در طول روزگاران بوده است. در سبک عراقی، با کاهش مقبولیت شاهان در نظر مردم، شاعران، معشوق زمینی خویش را بر جای او قرار دادند و برای آن که شکوهی ستودنی برای او رقم زنند، در دنیای خیال خویش، به کمک ستایش‌های شاهوار، او را تعالی بخشیدند و از او وجودی آرمانی به نمایش گذاشتند. آنان در ستایش این معشوق از ساز و کارهای سلطان، سپاهیان و آیین‌های دربار الهام گرفتند و معشوق را همچون پادشاهی به تصویر کشیدند که آیین های دربار در برابر او اجرا می‌شد. بر این پایه، اندام‌های جسمانی او هر یک به زین ابزار جنگی مانند می‌شد. شاعران با استحالة این ابزار و آیین‌ها به شکلی نو آن را بر معشوق عرضه داشتند. با این کار، هم خشکی و خشونت و زشتی آن از بین رفت و هم با روحیة لطیف معشوق سازگار شد و به گفتار و رفتاری بدل شد که عاشق آن را بی‌صبرانه انتظار میکشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sultan Literature on the Beloved Description in the Lyric Literature of Iraqi Style (relying on Hafiz’s Ghazal)

نویسندگان [English]

  • raheleh abdolahzadeh borzoo 1
  • mohammad reihani 2
چکیده [English]

The subject of this study is the Effect of Sultan Literature on the Beloved’ Work in the Lyric Literature of Iraqi Style, relying on Hafiz’s Ghazal. Over the years the king’s speech and behavior were a behavioral pattern for many people. In Iraqi style, the poets replaced their earth beloved to the king, because of the reduction of their kings’ acceptability. In order to describe an admirable glory for her, they exalted him and represent him as a high ideal being in their dream, and by royal praise. The king’s work, the army and court customs inspired them to praise the beloved and pictured her as a king that the court custom was done for her. Based on it, her each body organs was described as each war tools. The poets used them for the beloved in a new way and by the semantic changes. By this, the violence and ugliness of that were vanished. Now it was fit with the beloved’s gentle mood, and became the speech and the behavior that the lover was waiting for that impatiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraqi style
  • Sultani’s Literature
  • Beloved
  • Hafiz’ Lyrics