پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده:

نوستالژی که در زبان فارسی به غم غربت ترجمه شده در اصطلاح حس دلتنگی وحسرت انسان ها نسبت به گذشته وآن چیزهایی است که در زمان حال آن ها را از دست داده است. اوضاع واحوال سیاسی،اجتماعی وکلا وضع زندگی انسان ها در ایجادحس نوستالژی موثر است این مفهوم با اینکه تقریبا به تازگی وارد حوزه های گوناگون هنر وعلوم شده است،به هیچ وجه نوظهور نیست.واژه نوستالژی در فرهنگ آکسفوردبه معنی احساس رنج وحسرت نسبت به آن چیزی است که گذشته وازدست رفته است. ما در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مجموعه اشعار سیاوش کسرایی وبیان انواع نوستالژی موجود در آثار او می پردازیم تا بدین وسیله انواع غم غربت و عوامل موثر در ایجاد آنها در اندیشه ی این شاعر بررسی و بیان گردد..مهمترین دستاورد این پژوهش شناسایی عوامل مختلف تاثیرگذار بر فکر وذهن شاعر وبررسی میزان انعکاس آن در شعر برای درک وارتباط بهتر با اشعار اومی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on the Nostalgic Concepts Of Siyavash Kasrai’s Poems

نویسندگان [English]

  • mohamad ali khazaneh darloo
  • razieh khoshzamir
guilan university
چکیده [English]

Abstract:

The word “Nostalgia”, in Persian literature described as `Homesick`, commonly means the sense of regret and the excess longing for going back to the lost periods and situations which are not available at present time. Totally, social and Political situations and the Conditions of human’s life effectively affect on the nostalgic senses to emerge . However, this concept is recently introduced to various fields of arts and science , it is not a newfangled phenomenon. Based on Oxford dictionary , the term Nostalgia means a sense of regret to something that is passed and to the past. In this review , we have focused on siyavash kasrai’s poems and tried to express various types of nostalgia in his works by an analytic-descriptive method and hereby identify the kind of unbearable grief in his thoughts and then its efficacious factors would be demonstrated. The most important achievement of this research identified various factors influential poet in though muted evaluate the amount of its reflection in poems for understand better with some rhetorical declamation poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homesick
  • contemporary poetry
  • Siyavash Kasrai