پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانش آموخته از دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده

از مهم­ترین ویژگی­های شعر دورۀ مشروطه، این است که شعر در خدمت اجتماع و سیاست قرار گیرد. مسائل سیاسی چنان صریح و روشن در شعر این دوره نمود پیدا می­کند که به هیچ­وجه نمی­توان از آنها صرف‌نظر کرد. ابوالقاسم لاهوتی (1276-1335ﻫ. ش) نیز از جمله شاعران عصر مشروطه است که سروده­هایش انعکاس واقعی جامعه و سرشار از مضامین سیاسی و اجتماعی است. از آنجا که تاکنون به صورت مستقل پیرامون مضامین اشعار ابوالقاسم لاهوتی پژوهشی انجام نگرفته است، بنابراین در این مقاله نگارندگان می­کوشند مضامین برجستۀ سیاسی و اجتماعی اشعار او را بررسی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Reflection of Political, Social issues in Lahouti’s poems

چکیده [English]

One of the most important features of poetry during the constitutional revolution is its services to society and politics. Political matters appear in the poetry of this period so Cleary and expressly that they cannot be ignored in any way. Aboul ghassem Lahooti (١٨٩٨- ١٩٥٧) is one of the poets of this period who lived a life with many ups and downs. These vicissitudes have reflected in his poems; so that his poems mirror the realities of society and are full of political and social themes. Since no independent research on the Lahooti’s poetry has so far been conducted, therefore, the author of this article try to study his prominent social and political themes, including homeland, patriotism, defense of the suffering people and working class, freedom, constitutionalism and frustration there with, criticism and censure the kings, call for peace and fighting colonialism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lahouti
  • Nations
  • Politic
  • conditional era
  • Society