پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

عناصر دیداری در شعر شاعران نا بینا

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مقاله ی حاضر به بررسی" عناصر دیداری در شعرشاعران نابینا" و روند شکل گیری تصویرهای شعری در ذهن و ضمیرآنان و بازتابش در سروده هایشان ، اختصاص دارد . در این بررسی ، با نُه تن از شاعران روشن دلی که سابقه ی دیداری نداشته اند، گفتگو و پاسخ های آنان در باره موضوع مورد بحث، بررسی شده است. نتیجه ی حاصل از گفتگوها، نشان می دهد نابینا،معلومات ذهنی اش را، که از راه حواس چهار گانه خود دریافت می کند، با تخیلش در آمیخته و به جای تصویر، تصور می آفریند و این تصورات را در شعر خویش باز می تاباند. همچنین تصویر ها، یا چنان که گفتیم، تصورات این شاعران در مقایسه با شعرهای شاعران دیگر، تفاوت چندانی ندارد به طوری که نمی توان با قطعیت، مشخصه ایی خاص یافت ،تا به وسیله ی آن، به نابینا بودن سرایندگان آنها پی برد.مگر از روی برخی نشانه ها و قراینی خاص ، که حکم دیگری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Visual Imagery in Poetry of the blind poets

چکیده [English]

The current article means to elaborate on “visual imagery in the works of blind poets” and discuss the formation of images in their mind and soul and their reflection in the poet’s works. In this study, interviews has been conducted with 9 of these poets who have had no visual experience and their responses have been analyzed. The results of these interviews reveal that a blind poet percieves the world via his/her other 4 basic senses, mixes it up with his imagination and instead of an images, imagination is formed which is reflected in his poetry. It is also obvious that the images or imaginations created by these poets have no distinctive difference with other poets, so no certain sign of discripancy can be detected in order to assert the blindness of the poet as such, unless through some signs and harbingers which are to be considered under different circumestances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Imagery
  • Poetry of the blind
  • image
  • imagination