پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

کارکرد های عناصر روایی در جنگ هفت گردان شاهنامه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد گچساران،گروه زبان و ادبیات فارسی،گچساران،ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

ساختار داستانی ماهیتی دارد که با تأثیر از عناصر خود، شکلی کُنشی و روایی می‌پذیرد. نویسنده در پرتو این خصوصیات و عناصر ساختاری مانند: طرح و نقشه، زاویه‌ی دید، کشمکش، بحران، نقطه‌ی اوج و گره‌گشایی، ساختاری داستانی را پی می‌ریزد. نگریستن به آثار ادبی گذشته از زاویه نظریات معاصر راهی است برای کم کردن فاصله ها با چنین آثاری تا ارزش و راز ماندگاری آن ها بیش از پیش آشکار شود. هم از این رو در این جستار پس از طرح مباحث نظری در باب ادبیات داستانی و هر یک از عناصر سازنده داستان، به تحلیل این عناصر در ماجرای جنگ هفت گردان در شاهنامه پرداخته می شود؛ و پس از تحلیل داده ها به این نتیجه می رسد که، - بدون در نظر گرفتن پاره ای سستی ها- فردوسی در پردازش این داستان توانسته است، به خوبی عناصر داستان را در پیشبرد حوادث به کار بگیرد و طرحی منسجم و استوار مبتی بر روابط عِلّی و معلولی را پی‌ریزی کند. کنِش-ها و گفت‌گوهای شخصیت‌ها در این داستان نتیجه‌ی طیعی حوادث است و متن داستان، با ساختاری تقریباً پیوسته، مبنی بر شروع از وضعیت پایدار و تغییر وضعیت به سوی موقعیت پایداری متفاوت با وضعیت اول پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Action and narrative structure - fiction war epic seven battalions

نویسندگان [English]

  • hojatallah hemati 1
  • hasan bassak 2
چکیده [English]

Functions of narrative elements in the war epic seven battalions
Abstract
The author uses the story of the formation and consolidation of the story itself deals Story elements such as plot, point of view, event, action, climax, conflict, story structure helps.
In this paper, we examine the structure of the Shahnameh story Kavus paid.So, the definition and structure of the story is told,The review will examine the elements of the story.Ferdowsi processing this story has managed to make good use of the elementsAnd stories with good structure, advance For this reason, the story ends with the beginning of the appropriate causality and ends.The author uses the story of the formation and consolidation of the story itself deals Story elements such as plot, point of view, event, action, climax, conflict, story structure helps.
In this paper, we examine the structure of the Shahnameh story Kavus paid.So, the definition and structure of the story is told,The review will examine the elements of the story.Ferdowsi processing this story has managed to make good use of the elementsAnd stories with good structure, advance For this reason, the story ends with the beginning of the appropriate causality and ends.


Keyword: Story, structure, character, dialogue, time and place, Kavus

کلیدواژه‌ها [English]

  • story
  • structure
  • character
  • dialogue
  • time and place
آلوت، میریام (1380). رنان به روایت رمان نویسان. ترجمه­ی علی محمد حق شناس.چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.

اخوت، احمد(1371) دستور زبان داستان. اصفهان: نشر فردا.

ایرانی، ناصر (1380)  هنر رمان. تهران: نشر آبانگاه.

بالایی، کریستف و کویی پرس، میشل (1366) سرچشمه­های داستان کوتاه فارسی. ترجمه­ی احمد کریمی حکاک. تهران: پاپیروس.

براهنی،رضا(1362) قصه نویسی. چ3. تهران: نشر نو.

بیشاپ، لئونارد (1374)درس­هایی درباره­ داستان­نویسی. ترجمه­ محسن سلیمانی. تهران: زلال.

پارسی نژاد، کامران (1378)  ساختار و عناصر داستانی. تهران: حوزه­ی هنری.

حمیدیان، سعید (1383) درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. چ2. تهران: ناهید

حنیف، محمد(1384) قابلیت­های نمایشی شاهنامه. تهران: سروش و مرکز مطالعات برنامه­ای

سرامی، قدمعلی (1378) از رنگ گل تا رنج خار (شکل شناسی قصه­های شاهنامه). چ3. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

سلیمانی، محسن (1369) چشم در چشم آینه. تهران: امیرکبیر.

سلیمانی، محسن(1370) فن داستان نویسی. تهران: امیرکبیر.

سلیمانی، محسن(1372) واژگان ادبیات داستانی. تهران:انتشارات آموزش انقلاب اسلامی(علمی_فرهنگی).

  دبیرسیاقی، سید محمد (1378) داستان­های نامورنامه­ی باستان. تهران: پیوند معاصر

فرد، رضا (1377) فنون آموزش داستان کوتاه. تهران: امیرکبیر.

فردوسی، ابوالقاسم (1379) شاهنامه. متن کامل شاه نامه بر اساس نسخه مسکو. چ2. تهران: پیمان

فضائلی، سعید (1376) داستان کوتاه. تهران: مؤسسه­ی ایران

____ (1377) شیوه­های داستان نویسی(داستان بلند). تهران: مؤسسه­ی ایران

فورستر، ادوارد مورگان (1375) جنبه­های رمان. ترجمه­ی ابراهیم یونسی. چ2. تهران: جیبی با همکاری امیرکبیر.

گلشیری، هوشنگ (1378) باغ در باغ(دو جلدی). تهران: نیلوفر.

محبتی، مجتبی (1381) پهلوان در بن بست. تهران: سخن

محمدی، محمد هادی (1378) روش شناسی نقد ادبیات کودکان. تهران: سروش.

مک کی، رابرت (1382) داستان(ساختار سبک و اصول فیلم­نامه نویسی). ترجمه­ی محمد گذرآبادی. تهران: هرمس.

میرصادقی، جمال (1366) ادبیات داستانی. تهران: شفا.

میرصادقی، جمال (1367) عناصر داستان. تهران: شفا.

یونسی، ابراهیم (1365) هنر داستان نویسی. چ4. تهران: سهروردی