پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

مقایسۀ شیوۀ پردازش شخصیت‏ در دو اثر «ملکوت» و «مسخ»

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 مربی/ مؤسسه عالی غیر انتفاعی صبح صادق

2 مدرس/ مؤسسه غیر انتفاعی صبح صادق

چکیده

شخصیت عنصر مهم داستان است که هماهنگ با طرح داستان شکل می‏ گیرد و هر یک از عناصر دیگر داستان بر محور آن عمل می‏کند. به دلیل اهمیت و محوریت عامل شخصیت، توانایی در امر شخصیت‏ پردازی متناسب با طرح داستان، یکی از معیارهای سنجش توان هنری نویسنده و از عوامل جاودانگی اثر است. در این مقاله با روش اسنادی- کتابخانه ای به بررسی شباهت ها و تفاوت های دو اثر «ملکوت» بهرام صادقی و «مسخ» کافکا پرداخته شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد این دو اثر از لحاظ معنا و ساختار به یکدیگر نزدیک شده‌اند و تفاوت آن ها بیش تر در شخصیت‏ پردازی است. تفاوت میان دو نویسنده و نیز انتخاب زاویۀ دید مختلف از یکدیگر در ارائۀ شخصیت‏ ها، به تأثیر از معنا، مقصود و فضای متمایز میان دو اثر است که در پی آن ساختار دو متن را نیز تحت تأثیر قرار داده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing character processing method Two of the "Malakut" and "Metamorphosis"

نویسندگان [English]

  • azar hamidiTehrani 1
  • tayyebe saberi 2
1 professor/ Sobhe sadeq university
2 professor/ Sobhe saadeq university
چکیده [English]

An important element of the story is Character that formed Coordinated to The plot and Each of the other elements of the story acts Based on it .Because of the importance and centrality of the character,The ability to processing characters fit in with the story, is One of the And the elements of immortality and one of criteria of the artistic ability of writer This article Has been paid to study similarities and differences two of the Bahram Sadeghi s "Malakout" and Kafka s "Metamorphosis" By documentary –library method. The result of this study shows that these stories are close to each other In terms of meaning and structure and the most difference between them is in character. The difference between the two authors of this And selecting a different view from each other, In presenting characters is The effect of meaning, purpose and distinct space between the two books After which the structure of the text is also affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "proccessing characters"
  • "Metamorphosis"
  • "Malakoot"
  • "Kafka"
  • "Bahram Sadeghi"
 اخوت، احمد.(1371). دستور زبان داستان. اصفهان: فردا.

براهنی، رضا.(1362). قصه نویسی. چاپ سوم. تهران: نشر نو.

حداد، علی‏اصغر.( 1385). داستان‏های کوتاه کافکا. چاپ دوم. تهران: ماهی.

رهنما، تورج. (1372). طنز در داستان کوتاه امروز. تهران: چیستا.

سلیمانی، محسن.(1369). تأملی دیگر در باب داستان. تهران:حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

صادقی، بهرام.(1354). ملکوت. چاپ چهارم. تهران: کتاب زمان.

عابدینی، حسن.(1366). صد سال داستان‏نویسی در ایران. تهران: تندر.

کافکا، فرانتس.(1368). مسخ. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر.

مقدادی، بهرام.(1369). شناختی از کافکا. تهران: گفتار.

میرصادقی، جمال. (1364). عناصر داستان. تهران: صفا.

میرصادقی، جمال. ( 1377). واژه­نامه هنر داستان نویسی. تهران: کتاب مهناز.

نوری، نظام الدین. (1389). دایره المعارف مکتب­ها سبک­ها و جنبش­های ادبی و هنری جهان تا پایان قرن بیستم. تهران: یادواره اسدی.

وات، ایان. (1374). نظریۀ رمان، ترجمۀ حسین پاینده. تهران: نظر.

یونسی، ابراهیم.(1365). هنر داستان نویسی. تهران: سهروردی.