پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

غم غربت(نوستالژی) وطن در سروده‌های محمّدرضا شفیعی کدکنی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

چکیده:
نوستالژی و غم غربت، دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته‌های تلخ و شیرین است که در هر فردی به شکل خودآگاه و یا ناخودآگاه بروزمی-کند. هدف از این جستار، توصیف و تحلیل جلوه-های گوناگون غم غربت از وطن در اشعار شفیعی کدکنی است که با تمرکز بر یگانگی با طبیعت، نیشابور در جایگاه نماد فرهنگی و تاریخی کل ایران و جهانی عاری از مرزها، در عین وابستگی به پیشینه‌ی میهن، بیان شده است. از آن‌جا که در میان مصادیق گوناگون غم غربت، اندوه دوری از وطن، رکنی اساسی در نوستالژی محسوب می-گردد و با دانستن این نکته که وطن درون‌مایه‌ی اصلی سروده‌های شفیعی کدکنی است، نویسندگان این مقاله، در قالب بخش‌های غم غربت از زادگاه، غم غربت نیشابور و خراسان و غم غربت از ایران، به بررسی نوستالژی وطن در سروده‌های شفیعی کدکنی پرداختند و دریافتند که جلوه‌ی نوستالژی جمعی در سروده‌های وی گسترده‌تر و عمیق‌تر از نوستالژی فردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Home sickness (Nostalgia) in the poems of Moahammad Reza Shafiie Kadkani

نویسندگان [English]

  • aboulghasem rahimi 1
  • mostafa bagheri 2
چکیده [English]

Nostalgia is sadness because of separation from home or sadness result of bittersweet reminders of the past, that occurs at every person in the form of conscious or unconscious.
The aim of this study is to describe and analyze the diverse manifestations of nostalgia from home in Shafiie Kadkani’s poems ,that Is expressed with focuses on unity with nature, Nishapur in position of symbol of cultural and historical of Iran and a world without borders, while belonging to history homeland. between various examples of nostalgia, grief of being away from home is a key element ,also the main theme in the Shafiie Kadkani’s poems ,is country ;thus the authors after comparing perspectives of primitive man and contemporary man to fatherland, in sections of nostalgia of hometown Nishapur, Khorasan and Iran ,deal to analizing poems of Shafiie Kadkani. This essay ,describes and analyzes the various manifestations of nostalgia in the homeland Shafiie Kadkani`s poem and they Found that the effects collective nostalgia, in his poems are wider and deeper than personal nostalgia .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shafiie Kadkani
  • nostalgia
  • Nishabur
  • country