پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

کفش های مکاشفه و رویکرد نوستالژیک

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز دانش آموخته ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران( مقطع دکتری)

چکیده

نوستالژی یکی از مباحث مطرح در نقد روان شناسی است که در فارسی به حسرت سروده یا دل تنگی بازگردانی شده است. حسرت گذشته های شیرین و تقابل زمان حال با گذشته، نوستالژی نامیده می شود. غم غربت و دوری از وطن، یادکرد مرگ، حسرت دوران کودکی و جوانی، جدایی معشوق، یاد دوران باشکوه تاریخ، باستان گرایی و آرزومندی آرمان شهر از مولفه های آن به شمار می روند. احمد عزیزی، شاعر معاصر، اشکال و ابعادی از دردمندی، حسرت و دل تنگی را در شعر خود به نمایش گذاشته است. این مقاله ی تحلیلی- توصیفی به بررسی اشعار وی در مجموعه شعر«کفش های مکاشفه» پرداخته و در رویکرد نوستالژیک وی به غربت، یاد گذشته، یادکرد مرگ و خاطرات کودکی و جوانی، نوستالژی عارفانه و مولفه های بازگشت به تاریخ و اسطوره و آرزوی آرمان شهر در مجموعه شعر «کفش های مکاشفه» تامّلی نموده است. مهم ترین دستاورد این پژوهش شناسایی عوامل گوناگون تاثیرگذار بر اندیشه و ذهن شاعر در رویکرد نوستالژیک وی در این مجموعه شعر با ذکر نمونه ها و مصادیق شعری است.

واژگان کلیدی: نوستالژی، خاطره ی فردی، خاطره ی جمعی، احمد عزیزی، کفش های مکاشفه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kafshha-ye-Mokashefe and Nostalgic approach

نویسنده [English]

  • Sulmaz Mozaffari
چکیده [English]

Kafshha-ye-Mokashefe and Nostalgic approach
Dr.S.Mozaffari

Abstract
Nostalgia is one of the hot-debated issues in critical psychology, which has been translated as the yearning or gloom in Persian. It is defined as the regret of the sweet past and the contrast of the present with the past. The feeling of alienation and being remote from the home, remembering death, the regret of childhood and youth, the separation of the beloved, remembering the glorious era of history, desire for the ancient times, and the hope for Utopia are considered as its components. Ahmad Azizi has depicted any shapes and dimensions of sympathy, regret and anguish in her poems. Utilizing a nostalgic approach to the past, this paper has reflected upon love, memories of childhood and youth and hope for Utopia " and aimed at explaining each one's manifestation through a comparative perspective.

Keywords: nostalgia, personal memory, collective memory, Kafshhaye Mokashefe, Ahmad Azizi

کلیدواژه‌ها [English]

  • nostalgia
  • personal memory
  • collective memory
  • Kafshhaye Mokashefe
  • Ahmad Azizi