پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

سهم نوجوانان از مفاهیم تعلیمی- تربیتی مثنوی (براساس نقد داستان‌های بازنویسی شده جعفر ابراهیمی شاهد و احمد نفیسی از مثنوی برای نوجوانان)

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

نوجوانی، سن و سال جست و جوهای جدید برای یافتن راه زندگی و توجه به مطالب متنوع، علمی و.. است و نوجوان تحت تاثیر امور و مسائل ادبی و فرهنگی قرار می‌گیرد. استفاده از آثار مختلف ادبی و مکتوب به نوجوان کمک می‌کند تا اطلاعات و تجارب تازه‌ای درباره مسائل مختلف به دست آورد، بینش خود را وسعت بخشد و با فرهنگ ملی خود آشنا شود. یکی از این متون کهن و ارزشمند، مثتوی معنوی است. انتقال مفاهیم تعلیمی در قالب داستان و حکایت-های جذاب، باعث نهادینه شدن این مفاهیم در شخصیت کودک و نوجوان و همچنین باعث پرورش قوه تخیل و پرسشگری آن‌ها می‌شود. هدف این پژوهش بررسی مفاهیم تربیتی در داستان‌های بازنویسی شده از مثنوی برای نوجوانان است و در واقع پاسخ به این سوال که نویسندگان بازنویس تا چه اندازه توانسته اند مفاهیم تربیتی و پیام‌های آموزشی مثنوی را به این نسل انتقال دهند؟ و اینکه چه شیوه‌هایی می‌تواند در انتقال این مفاهیم موثر باشد؟ در اکثر بازنویسی‌های انجام شده از مثنوی به دلیل ضعف در پردازش ساختار داستانی و عدم خلاقیت نویسندگان، انتقال مفاهیم و پیام‌های ارزشمند مثنوی به خوبی صورت نگرفته است و به جای بازنویسی و ایجاد خلاقیت در ارائه مفاهیم تربیتی، شاهد شرح و ترجمه و بازنویسی واژه به واژه(ساده) داستان ها و حکایات هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

سهم نوجوانان از مفاهیم تعلیمی- تربیتی مثنوی (براساس نقد داستان‌های بازنویسی شده جعفر ابراهیمی شاهد و احمد نفیسی از مثنوی برای نوجوانان)

چکیده [English]

نوجوانی، سن و سال جست و جوهای جدید برای یافتن راه زندگی و توجه به مطالب متنوع، علمی و.. است و نوجوان تحت تاثیر امور و مسائل ادبی و فرهنگی قرار می‌گیرد. استفاده از آثار مختلف ادبی و مکتوب به نوجوان کمک می‌کند تا اطلاعات و تجارب تازه‌ای درباره مسائل مختلف به دست آورد، بینش خود را وسعت بخشد و با فرهنگ ملی خود آشنا شود. یکی از این متون کهن و ارزشمند، مثتوی معنوی است. انتقال مفاهیم تعلیمی در قالب داستان و حکایت-های جذاب، باعث نهادینه شدن این مفاهیم در شخصیت کودک و نوجوان و همچنین باعث پرورش قوه تخیل و پرسشگری آن‌ها می‌شود. هدف این پژوهش بررسی مفاهیم تربیتی در داستان‌های بازنویسی شده از مثنوی برای نوجوانان است و در واقع پاسخ به این سوال که نویسندگان بازنویس تا چه اندازه توانسته اند مفاهیم تربیتی و پیام‌های آموزشی مثنوی را به این نسل انتقال دهند؟ و اینکه چه شیوه‌هایی می‌تواند در انتقال این مفاهیم موثر باشد؟ در اکثر بازنویسی‌های انجام شده از مثنوی به دلیل ضعف در پردازش ساختار داستانی و عدم خلاقیت نویسندگان، انتقال مفاهیم و پیام‌های ارزشمند مثنوی به خوبی صورت نگرفته است و به جای بازنویسی و ایجاد خلاقیت در ارائه مفاهیم تربیتی، شاهد شرح و ترجمه و بازنویسی واژه به واژه(ساده) داستان ها و حکایات هستیم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مثنوی
  • کودک و نوجوان
  • بازنویسی
  • ادبیات تعلیمی