پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بهزادکرمانشاهی و بازتاب رخدادهای سیاسی، اجتماعی در شعر او

نوع مقاله: تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 هیئت علمی- دانشگاه رازی

2 دانشجوی ارشد- رازی

چکیده

همزمان با تحولات اجتماعی و سیاسی در عصر مشروطه، نوع تلقی و برداشت شاعران و نویسندگان معاصر از رویدادهای پیرامون دگرگون شد و به تبع آن، بازتاب این تحولات و دگرگونی‌ها در آثار ادبی، نسبت به گذشته، تغییر اساسی پیدا کرد، «یدالله بهزاد کرمانشاهی» از جمله شاعران معاصری است که توانسته؛ صمیمانه‌ترین مضامین انسانی، اجتماعی را در قالب تصویرهای شعری نو-کهن خود ارایه دهد. این نوشتار، بر آن است تا بازتاب برخی از تحولات سیاسی و اجتماعی در شعر او را واکاوی نماید. آزادی‌خواهی، مبارزه با استبداد، انتقادهای اجتماعی، وطن دوستی، توجه به مسایل کارگران، درون-مایه‌های اصلی شعر بهزاد را تشکیل می‌دهند. او به اسطوره‌های ملی ایران باستان عنایتی ویژه داشت. شعر او غالباً همراه با شکوه از نامرادی‌های زمانه و آمیخته به یأس و نا امیدی است و گاهی هم، به ویژه در شعر وطنی و در ستایش از مجاهدان دفاع از میهن، همراه با شور و حماسه است. هنر شعری او، در همه حال، در این است که مضمامینی ژرف را در دل واژگانی ساده به ودیعه نهاده، شعری سهل و ممتنع خلق نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behzadkrmanshahy and reflect political events, social in his poetry

چکیده [English]

Along with political and social change in an era of constitutional thought and perception of contemporary poets and writers from around events changed and consequently, reflects changes in the literature in the past, the major change was found. Yadu'llah B. Kermanshah" the poet is able, truly the most ‌ human subjects, a new community in the form of poetic images - ancient to offer. This article is to reflect on some of the political and social developments in the analysis of his poetry. seeking freedom, fighting injustice, social criticism, patriotism, according to labor issues, the main theme song of the B form. She had a special attention to national myths of ancient Persia. His poetry is often mixed with complaints from unhappy all the time and frustration and sometimes, especially in poetry in praise of the residents of domestic and homeland defense, with passion and epic. His poetic art, at all, in that Mzmamyny deep in the hearts of the simple words to put down a deposit, the concept is simple poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bezad Kermanshah
  • poetry
  • politics
  • Patriotism
  • xenophobia
1-براهنی، رضا (1380)؛ طلا در مس، تهران، زریاب.    

2-بهزاد، یدلله (1381)؛ گلی بیرنگ، تهران، آگه.      

3----------(1387)؛ یادگار مهر، تهران، آگه.     

4-راودراد، اعظم(1382)؛ نظریه­های جامعه شناسی هنر و ادبیات، تهران، دانشگاه تهران. 

 5-رجایی، نجمه (1382)؛ شعر و شرر، تحلیل شعر انقلاب در ادبیات عرب، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد.

6-رضی،هاشم (1346)؛ فرهنگ نام­های اوستا،ج1، تهران، فروهر.

7-  سلیمی، علی و احمدی، محمد نبی(1391) ؛ دغدغه­های انسانی در شعر بهزاد کرمانشاهی، همایش منطقه­ای شعر وادب کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه.

8-شریفیان، مهدی(1391)؛ روانشناسی شعر بهزاد، همایش منطقه­ای شعر و ادب کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه.

9--شفیعی کدکنی، محمدرضا(1380)؛ ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران نشر سخن.        

10-ندیم، مصطفی (1382)؛ مضمون شهید و شهادت در ادبیات فارسی، تهران، نشر شاهد.

 مجلات

11-موسوی گرمارودی،علی(1387)؛ شعری ملتزم به بیداری، فصلنامه­ی تخصصی گوهران، شماره­ی هفدهم،صص61-70.

12-موسوی گیلانی، رحمت (1387)؛ مردی بزرگ از سلاله­ی نامداران ادب ایران، فصلنامه­ی تخصصی گوهران، شماره­ی هفدهم، صص71-79.