پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

شخصیت‏ پردازی در داستان کوتاه «گرگ» از هوشنگ گلشیری

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مفهوم شخصیت در آثار ادبی، مانند سایر پدیده‏های دنیای هنر، در گذر زمان و با عبور از پیچ و خم‌های زندگی بشر، همواره دست‌خوش تغییر و تحول بوده است، آن چنان که به اقتضای شرایط اجتماعی و پیشرفت علمی و معنوی بشر، مفهوم آن در آثار ادبی از حالت ابتدایی خود، رفته رفته به سطحی پیچیده‏تر و پیشرفته‏تر ارتقا یافته است. با شروع جریان «رمان نو» که تمایل نویسندگان به سمت مسائل ذهنی و روانی قهرمانان داستان­ها معطوف شد، عنصر شخصیت و چگونگی پردازش آن، بیش از پیش مورد توجه نویسندگان قرار گرفت. در ایران نیز در پی آشنایی داستان‌نویسان با آثار منتشر شده نویسندگان غربی، گرایش­ها به سوی جریان نگارش رمان­های روان­شناسانه افزایش یافت. یکی از نویسندگانی که در این زمینه گام نهاد، «هوشنگ گلشیری» است که به امکانات تازه­ای در داستان­نویسی پی برد و تغییری اساسی در مشی ادبی خود داد. و در ردیف نویسندگان داستان نو قرار گرفت که داستان­هایش بیشتر بر مکاشفه­ی شخصیت دور می­زند. این مقاله، به شیوه‌ی توصیف و تحلیل شخصیت به بررسی این عنصر روساختی در داستان کوتاه «گرگ» از هوشنگ گلشیری خواهد پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization in Hooshang Golshiri’s Short Story of «Wolf«

نویسندگان [English]

  • mohammad barani
  • zohre Jafari Ghurtani
University of Sistan and Baluchistan
چکیده [English]

Like other phenomena in the world of art, the concept of character in literary works has always experienced change and evolution, with the passage of time and through the meanders of the human life, in such a way that in terms of social circumstances, and human’s scientific and spiritual development, its meaning in literary works has promoted little by little from its primitive state to a more complicated and developed level. With the commencement of the flow of “modern novel”, when the writers’ tendency turned towards the mental and psychological problems of the heroes of the stories, the element of character and the way of processing it drew the attention of the writers more than before. Following the acquaintance of the Iranian story writers with the published works of the western writers, tendencies towards the flow of writing psychological novels increased in Iran, as well. One of the writers who stepped into this ground is “Hooshang Golshiri” who discovered new possibilities in story writing. He made a fundamental change in his literary policy, and became one of the writers of the modern story whose stories are mostly based on the character revelation. Using the descriptive-analysis approach, the present article surveys the superstructural element of character in Hooshang Golshiri’s short story of “Wolf”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Story
  • characterization
  • story writer
  • Surface Structure
  • Hooshng Golshiri
آلوت، میریام. (1380) رمان به روایت رمان‌نویسان، ترجمه محمدعلی حق شناس، تهران، مرکز

اخوت، احمد. (1371) دستور زبان داستان، اصفهان، نشر فردا.

اسماعیل­لو، صدیقه. (1384) چگونه داستان بنویسیم، تهران، نگاه.

تودورف، تزوتان. (1382) بوطیقای ساختار­گرا، ترجمه‌ی محمد نبوی، تهران، انتشارات آگه.

خسروی، ابوتراب. (1388) حاشیه­ای بر مبانی داستان، تهران، نشر ثالث.

سلیمانی، محسن. (1386) فن داستان‌نویسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

عبداللهیان، حمید. (1381) شخصیت و شخصیت‏پردازی در داستان، تهران، نشر آن.

فتاحی، حسین. (1386) داستان، گام به گام: آموزش داستان نویسی، تهران، نشر صریر.

فورستر، ادوارد مورگان. (1384) جنبه­های رمان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران، نشر نگاه.

 کارد، اورسون اسکات. (1387) شخصیت‏پردازی و زاویه دید در داستان، ترجمه‌ی پریسا خسروی سامانی، اهواز، نشر رسش.

کنی، دبلیو.پی (1380) چگونه ادبیات داستانی را تحلیل کنیم، ترجمه مهرداد ترابی نژاد، تهران، نشر زیبا.

کوندرا، میلان. (1380) هنر رمان، ترجمه پرویز همایون­پور، تهران، نشر گفتار .

گلشیری، هوشنگ. (1382) نیمه تاریک ماه (داستان‌های کوتاه) تهران، انتشارات نیلوفر.

لارنس، پرین. (1387) تأملی دیگر در باب داستان، ترجمه‌ی محسن سلیمانی، تهران، سوره مهر.

-مک کی، رابرت. (1382) داستان: ساختار، سبک و اصول فیلم­نامه­نویسی،ترجمه‌ی محمد گذر آبادی، تهران، نشر هرمس.

نصراصفهانی، محمدرضا و شمعی، میلاد (1386) «تحلیل عنصر شخصیت در رمان جای خالی سلوچ» زبان و ادبیات فارسی، سال پنجم، صص152-176.

میرصادقی، جمال. (1388) عناصر داستان، تهران، انتشارات ششم.

یونسی، ابراهیم