پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

ریخت شناسی داستان همسفر اثر‌هانس کریستین اندرسن

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

قصه گویی هنری است جهانی که انسانها برای سرگرمی‌ و تعلیم زیستن به نوع بشر از آن سود جسته اند. زمان پیدایش قصه­های عامیانه به درستی معلوم نیست، ولی پیشینه ای به قدمت تاریخ دارند و به دلیل همین قدمت و اصالتشان است که در زیرو بم تاریخ زنده مانده اند. ولادیمیر پراپ؛محقق روسی، با بررسی یک صد قصه ی عامیانه،عمل و نقش قهرمانان و ضد قهرمانان قصه‌های عامیانه و میزان اهمیت  آن اعمال و نقش‌ها را تحت عنوان خویشکاری مورد مطالعه قرار داد. اندیشه­ی اساسی در ریخت شناسی، توصیف قصه بر پایه­ی اجزاء تشکیل دهنده­ی آن و هم چنین بیان ارتباط و هم بستگی­ای است که بین این سازه­ها وجود دارد. ریخت و شکلی که داستان­های عامیانه بر اساس آن شکل گرفتهانداز 31 اصل و خویشکاری پیروی می­کند. هدف از این پژوهش بررسی ریخت شناسی داستان همسفر اثر‌هانس کریستین اندرسن و نمایاندن اصول خویشکاری حاکم بر داستان و پیدا کردن مهم­ترین و اساسی ترین عنصر شکل دهنده­ی آن است که به نظر می­رسد در این داستان عنصر یاریگر و بعد از آن عنصر شریر نسبت به سایر عناصر نقش برجسته­تری را ایفا می­کنند.روش به کار گرفته شده در این پژوهش، شیوه ی ریخت شناسی ولادیمیر پراپ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphology of Hans Christian Anderson’s Story of «Fellow- traveller«

نویسندگان [English]

  • maryam Jahantigh
  • zahra Sadeghi
University of Sistan and Baluchistan
چکیده [English]

Story telling is a universal art which humans have utilized to entertain and to teach the way of living to mankind. The emergence date of the folk tales is not properly clear, however, the antiquity of the folk tales is as long as the history itself, and it is due to this very antiquity as well as their originality that they have survived ups and downs of the history. The fundamental thought in morphology is the description of the story on the basis of its components, as well as the explanation of the relationship and coherence among these constructions. The structure and shape based on which folk tales are formed follows thirty one principles and functions. The present research aims at investigating the morphology of the story of “Fellow- traveller”, written by Hans Christian Anderson, representing the function principles governing the story, and finding the most important and most essential element of shaping it. It seems that in this story, the “helper” element and the “wicked” element, respectively, play a more prominent part than the other elements. The method used in this research is Vladimir Propp’s morphology approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphology
  • the story of “Fellow-traveller”
  • Hans Christian Anderson
  • Vladimir Propp
-اخوت، احمد(1371) دستور زبان داستان.اصفهان:لیتوگرافی سعدی شیرازی

- اندرسن، هانس کریستین(1389)  پری دریایی و 28 قصه ی دیگر.مترجم جمشید نوایی.تهران: انتشارات نگاه

-اندرسن،هانس کریستین(1380)افسانه های مردم دنیا.مترجم محسن سلیمانی.تهران : انتشارات افق

-پراپ، ولادیمیر (1368) ریخت شناسی قصه های پریان. مترجم فریدون بدره ای.انتشارات توس

-جعفر نژاد، آتش(1363)39 مقاله درباره ی ادبیات کودکان،تهران:انتشارات هنر

- لوفلر دولاشو.م (1366) زبان رمزی قصه های پریوار. مترجم جلال ستاری.انتشارات توس

- والاس ،مارتین (1386) نظریه های روایت. مترجم محمد شهباز.تهران: انتشارات هرمس

-هانت ،پیتر (1382)مقدمه ای بر ادبیات کودکان مترجم بهاره بخشی.تهران: انتشارت آرون

-Apo satu. (1995) The narrative world of finnish fairy tales. Helsinki: Acadamia scientiarum fennica

-Olrilk Axel.(1992) Epic Laws of Folk Narrative. International folkloristics .ed.Alan dundes: Roeman & Littlefield publishers.

-toolan Michael.J.(2001) Narrative a critical linguistic introduction. London: routledge