پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی ویژگی‌های نوشتار زنانه دردو رمان بامداد خمار و چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد ادبیات دانشگاه کاشان

چکیده

زنان تنها در شرایطی می‌توانستند آثار ادبی خود را منتشر کنند که جایگاه اجتماعی خاص خود را داشته باشند. برای دستیابی به این جایگاه، حرکتی پایه‌ریزی شد که در نهایت به جنبشی تحت عنوان فمینیسم منجر شد. از زمانی که زنان پا به عرصه اجتماع و فعالیت‌های ادبی گذاشتند، در بررسی آثار ادبی، پژوهش-هایی مبنی بر ویژگی‌های نوشتاری آنان شکل گرفت. در این پژوهش دو رمان برجستۀ معاصر (بامدادخمار از فتانه حاج‌سیدجوادی) و (چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم از زویا پیرزاد) با توجه و تأکید بر مؤلفه‌ها و ویژگی‌های نگارش زنانه، به روش تحلیلی– توصیفی بررسی شده است؛ با این هدف که بدانیم آیا این نویسندگان زن، در خلق اثر خود، تحت تأثیر گرایشات فمینیستی قرار گرفته‌اند یا خیر؟ در خلال بررسی آثار مورد مطالعه، این نتایج حاصل شد: رمان بامداد خمار اغلب ویژگی‌هایی را که برای فرم داستانی زنانه (زنانه‌نویسی) و نیز مضامینی که برای داستان‌های زنان برشمرده‌اند، در خود جای داده است. این اثر بر وجود نگرش مردسالارانه در جامعه تاکید دارد و ضمنا زنان را ناچار به تن دادن به آن به جهت داشتن آرامشی هرچند ظاهری، می‌داند. نویسندۀ رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم آگاهانه اغلب ویژگی‌های نوشتار زنانه را برگزیده و به کار گرفته است. همچنین اثر نشان دهـندۀ دیدگاه فمینیستی نویسنده به جامعه و زنان است و علی‌رغم آن که نسبت به برخی مسائل اجتماعی و سیاسی بی‌اعتنایی نشان می‌دهد، معتقد به تغییر در زندگی زنان است. دیدگاه سیاسی نویسنده نسبت به فعالیت زنان آشکار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Check the properties of feminine writing two persian modern novels(Bamdad-e- KHomar and CHeraghhara man KHamush Mikonam)

چکیده [English]

when women were opening their social status,women,s work was published and this move eventually led to the feminist movement.in this study after the introduction of feminist literary criticism and its objectives the persian modern novel from two authers reviewed on the base of this method.in this review these results were obtained:both of the novel have a feminist style ,BAMDAD-E- KHOMAR while present the patriarchal
attitude,confirms that attitude and despite having a feminine style feature,it can not be called a work of feminsst.CHERAGHHA MAN KHAMUSH MIKONAM , IN THIS novel author with the full khnowledge uses a feminine style features also this work present feminine attitude,s author towards society and women.and despite the in different to political and social issuse. it is belived that change in women,s iives..and despite the in different to political and social issuse. it is belived that change in women,s iives.and despite the in different to political and social issuse. it is belived that change in women,s iives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Criticism"
  • "persian modern novel"
  • "Cheraghha ra Man Khamush Mikonam"
  • "BAMDAD-E- KHOMAR"
اشکبوس ویشکائی، رقیه (1392). نقد اجتماعی رمان معاصر با تأکید بر آثار برگزیدۀ زنان نویسنده (بامداد خمار، چراغ­ها را من خاموش می­کنم، دالان بهشت، کولی کنار آتش). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کاشان.

برسلر، چارلز (1386). درآمدی بر نظریه­ها و روش­های نقد ادبی. مترجم مصطفی عابدینی فرد. تهران: نیلوفر.

پیرزاد، زویا (1391).‌ چراغ­ها را من خاموش می­کنم. چاپ چهل و چهارم. تهران: نشر مرکز.

تایسن، لیس (1387). نظریه­های نقد ادبی معاصر. ترجمه مازیار حسین­زاده و فاطمه حسینی. تهران: نگاه امروز. حکایت قلم نوین.

حاج سیدجوادی (پروین)، فتانه (1384). بامداد خمار. چاپ سی­وهشتم. تهران: نشر البرز.

حسینی، مریم (1384). «روایت زنانه در داستان­نویسی زنان». کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شماره 93. صص 101-94.

شمیسا، سیروس (1391). مکتب­های ادبی. چاپ دوم. تهران: نشر قطره.

صادقی، امیرحسین (1378). «پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر)». پژوهش زبان­های خارجی. شماره 46. صص 100-85.

طاهری، قدرت­الله (1388). «زبان و نوشتار زنانه: واقعیت یا توهم؟». فصلنامۀ زبان و ادبیات پارسی. شماره 43. صص 107-88.

غلامحسین­زاده، طاهری، قدرت­الله؛ حسینی، سارا (1391). «سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهۀ هشتاد». تاریخ ادبیات. شماره 71. صص 212-199.  

فتوحی رودمعجنی، محمود (1390). سبک­شناسی (نظریه­ها، رویکردها و روش­ها). تهران: سخن.

فولادی، محمد (1378). «فمینیسم». مجلۀ معرفت. شماره­ 32. صص 65-58.

گورین، ویلفرد [و دیگران] (1388). درآمدی بر شیوه­های نقد ادبی. علیرضا فرح­بخش و زینب حیدری مقدم. تهران: رهنما.

مکاریک، ایرنا ریما (1383). دانشنامۀ نظریه­های ادبی معاصر. مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.

موران، برنا (6-1385). «نظریه­های ادبی و نقد». ناصر داوران. چیستا. شماره 236 و 237. صص 530-519.

نیکوبخت، ناصر و دسپ، سیدعلی (1391). «روند تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد (تحلیلی بر پایه سبک­شناسی فمینیستی)». فصلنامه نقد ادبی. سال 5. شماره 18. 152 -119.