پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

عناصر داستانی در رمان همخونه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

2 عضو هیأت علمی

چکیده

عناصر داستانی در واقع ابزاری هستند که به کمک آنها می‌توان از طرح واحد داستان هایی بسیار متفاوت خلق کرد. مریم ریاحی از نویسندگان معاصر، زندگی ادبی و هنری‌اش را از سال 1385 با رمان داستانی همخونه آغاز کرد. این رمان تا آن تاریخ از نظر طرح داستان و مضمون، رمانی خاص و جدید بود. سبک نویسندگی داستان، قلمی زنانه را که در القاء حس صمیمیت و برانگیختن هم‌ذات‌پنداری در مخاطب بسیار موفق است، بیان می‌کند. نویسنده با توجه به رشته‌ی تحصیلی خود -ادبیات فارسی- سعی کرده است در پرداخت شخصیت یلدا که در داستان دانشجوی ادبیات فارسی است با دقت عمل کند.
آمیختن مضمون و درونمایه عشقی داستان با فضاسازی‌ای ادبی، مجموعه‌ای قابل تأمل را رقم زده است. در واقع می‌توان رمان همخونه را دیباچه‌ای زیبا بر فصل رمان‌نویسی این نویسنده محسوب کرد. ضمن جدیدبودن موضوع این رمان، نویسنده حس شک و انتظار را که در جذابیت و ایجاد حس هم‌ذات‌پنداری در طرح داستان نقشی به‌سزا دارد به خوبی در داستان حفظ کرده است و بدون آنکه همچون بسیاری از رمان‌های بازاری و حادثه‌ای در بکارگیری حوادث متوالی به داستان جذابیت بخشد، سعی کرده است با طرحی منسجم و ارتباطاتی منطقی میان اتفاقات داستان، خواننده را تا انتهای داستان با راوی همراه ‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of fictional elements in Hamkhoone novel

نویسندگان [English]

  • Elaheh Vafa 1
  • MohammadJavad Erfani Beyzaei 2
1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده [English]

Maryam Riyahi is one of current writers whose literaty and art life has been started by hamkhooneh novel since 1385. This novel is new and special in plot story and theme. After that other writers used the same themes.
The story writing style represents womanish feelings which is successful in stimulating of sincerity sense and twin-concept. As for the writer’s collegiate subject which is literature, the writer has tried to act carefully in making Yelda’s personality who had been student of literature in the story.
Collegiate space, class and the poems which has been crooned in the story as for the theme, expressing her exact awareness about literature and also recognithion of literature college situation. Compounding the amative theme with histrionics and literal create space makes the story so considerable. In fact we can count this novel as an introduction in her writing process.
After studying and researching about all the elements of fiction I found that in addition to using new subject, the writer has truly kept the sense of uncertainty and expectancy which has an important role in making grace and twin-concept.
Unlike phenomenal stories which try to make grace by using continuous events, she has tried to make the reader and the narrator go along with each other up to the end of the story with logical communication between the events of story.

Keywords: fiction literature, elements of fiction, novel, hamkhooneh, Maryam Riyahi

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiction literature
  • elements of fiction
  • novel
  • hamkhooneh
  • Maryam Riyahi