پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

آسیب‌شناسی کودکان کار در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

2 دانشجو

چکیده

«آسیب‌شناسی کار کودکان در آثار هوشنگ مرادی کرمانی»
* مجید پویان
**الهام صفی جهانشاهی

چکیده

بازتاب پدیدۀ «کودکان کار» در آثار هوشنگ مرادی‌کرمانی گستردگی زیادی دارد. از آنجا که خود مرادی‌کرمانی از کودکی برای گذران زندگی ناچار به کار کردن بوده است، با آسیب‌ها و تأثیرات مخربی که کار بر روی جسم و روح کودک دارد، آشناست. وی با بیانی ساده و صمیمی و نثری روان به روایت آزارها، چالش‌ها و دشواری‌های زندگی کودکان و نوجوانان بسیاری می‌پردازد که عمدتاً شخصیّت‌های اصلی آثار او را تشکیل می‌دهند. در آثار این نویسنده، توجّۀ ویژه‌ای به «کودکان-کار» شده است. مرادی کرمانی در داستان‌های خود به روایت آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار و عوامل زمینه‌ساز کار کودک و نیز تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی این پدیده شوم پرداخته است. نویسنده در به تصویر کشیدن بی‌عدالتی‌ها و نیز محرومیت‌ها و کمبودهای زندگی این قربانیان کوچک بی‌پناه بر روی شخصیت‌های داستانی‌اش، توفیق واالایی یافته است.
پرسش کلان در این جستار واکاوی آسیب شناسانه کودکان کار در داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی است.
کلید واژه: مرادی کرمانی، کودکان‌کار، فقر، آسیب شناسی اجتماعی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"pathology Child labour in his works houshang Moradi Kermani"

چکیده [English]

"pathology Child labour in his works houshang Moradi Kermani"
Majid Pouyan
Elham Safi Jahanshahi
Abstract
Child labour phenomenon reflection in Hoshang Moradi Kermani letters have large span. Since Moradi Kermani himself had to work in childhood for living, is familiar with damages and destructive influences of work on child’s body and spirit. With the help of a simple narration, he narrates sorrows, challenges and life difficulties of many children which are his main characters. In his works, there are special considerations to “child labour”. He tells child’s vulnerability in work and predisposing factors of child work and negative influences of this social and economic ominous phenomenon in his stories. The writer has high success in imaging Injustice, deprivation, deficiencies of life for Helpless little victims in his story’s characters.
Main question in this article is Pathological searching for child labour in Moradi Kermani‘s letters.
Keywords: Moradi Kermani, Child labour, diseconomy, social pathology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Moradi Kermani
  • Child Labour
  • diseconomy
  • social pathology
احدی، حسن (1382). «کودکان خیابانی». مندرج در بزه­­دیدگان به کوشش حسن احدی، احمدعلی فروغی ا­بری، اصغر آقایی، ابراهیم بهداد. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. صص 286- 259.

اسفندفرد، سیدمحمود (1386). «کودکان­کار و خیابان». نشریۀ روان­شناسی و علوم تربیتی؛ اصلاح و تربیت. شمارۀ 69 . صص 8- 3.

افشانی، علی­رضا؛ عسکری ندوشن، عباس؛ حیدری، محمد؛ نوریان نجف آبادی، محمد (1391). «تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان». جامعه­شناسی کاربردی. سال 23. شمارۀ 4. صص 102- 85.

اورنگ، جمیله (1367). پژوهشی دربارۀ اعتیاد. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بهبهانی، سروناز (1387). «کودکان در آغوش سرد خیابان». اجتماعی. سال هفدهم. شمارۀ 204.  صص 43- 42.

بی­نا، (1372). «کودکان کارگر در جهان». نشریۀ اقتصاد؛ کار و جامعه. شمارۀ 3. صص 39- 35.

بی­نا، (1376). «کار کودکان». مترجم محمدحسین حافظیان. نشریۀ اقتصاد؛ کار و جامعه. شمارۀ 23. صص 30- 25.

بی­نا، (1378). «کودکان رنج و کار». نشریۀ اندیشه جامعه. شمارۀ 7. صص 21- 2.

بی­نا، (1382). «بازتاب آثار مرادی کرمانی در مطبوعات خارجی». مترجم کمال بهروز کیا، مجله پژوهش­نامه ادبیات کودک و نوجوان. شماره 34 و 33. صص 118- 116.

حسینی، حسن (1390). «وضعیت کودکان­کار و خیابان در ایران». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. سال 5. شمارۀ 19. صص 173- 155.

داورپناه، صفورا؛ راغفر، حسین؛ نخعی، منیژه (1388). «فقر کودکان و بازار کار در ایران». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. سال نهم. شماره 35.  صص 159- 139. 

روفو، آندره (1379). و سرانجام ... بچه­ها. مترجم سیف­الله گل­کار. تهران: نشر پژوهنده.

زارع­شاه آبادی، اکبر؛ حاجی­زاده میمندی، مسعود؛ اکبری قورتانی، مسعود (1388). «نقش خانواده نابسامان بر پدیدۀ کودکان­کار (مطالعۀ موردی: استان یزد)». فصلنامۀ علمی- پژوهشی انتظام. سال اول. شمارۀ 3.  صص 52- 29.

سیدمیرزایی، سیدمحمد (1378). «کودکان آسیب­پذیر شهری». نشریۀ جامعه­شناسی و علوم اجتماعی جمعیت. شمارۀ 28- 27،  صص 19- 1.

شامبیاتی، هوشنگ (1385). بزهکاری اطفال و نوجوانان. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات مجد و انتشارات ژوبین.

عابدی، مینا (1384). «کار کودک». نشریه اقتصاد، کار و جامعه. شماره 65. صص 115- 12.

قائمی، علی (1366). آسیب­ها و عوارض اجتماعی: ریشه­یابی، پیشگیری، درمان. تهران: انتشارات امیری.

قاسم­زاده، فاطمه (1388). «کودکی سوخته». نشریۀ روان­شناسی و علوم تربیتی بهداشت روان جامعه. سال چهارم. شمارۀ 7. ص 40.

ــــــــــ (1378). «کودکان ­کار». اندیشۀ جامعه. شمارۀ 7. صص 23- 22.

قراچورلو، رزا (1386). «وضعیت کودکان ­کار و خیابان در ایران». نشریۀ حقوق؛ وکالت. شمارۀ 33- 34. صص 17- 12.

کائدی، شهره (1379). «با این طنز چه کارها که نمی­توان کرد؛ نگاهی به آثار هوشنگ مرادی کرمانی». نشریۀ اطلاع­رسانی و کتابدرای کتاب ماه کودک و نوجوان. شمارۀ 40. صص 25-20.

مرادی کرمانی، هوشنگ (1390). بچه­های قالیباف­خانه. چاپ دهم. تهران: ناشر معین.

ــــــــــ (1390). قصه­های مجید. چاپ بیست و سوم. تهران: ناشر معین.

ــــــــــ (1388). کبوتر توی کوزه. چاپ ششم. تهران: نشر نی.

ـــــــــ (1390). مشت بر پوست. چاپ ششم. تهران: ناشر معین.

ـــــــــ (1390). مهمان مامان. چاپ دهم. تهران: نشر نی. 

ـــــــــ (1388). نخل. چاپ نهم. تهران: ناشر معین.

ـــــــــ (1390). شما که غریبه نیستید. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات معین.

مکی علمداری، سارا (1389). «کودکان­کار؛ آسیب­ها و راهکارها». نشریۀ چشم انداز ایران. شمارۀ 65. صص 143- 141.

ملکی، حسن (1385). کودکان و نوجوانان خیابانی. تهران: انتشارات آییژ.

موسوی چلک، حسن (1385). «رشد روزافزون کودکان کار نگران­کننده است». نشریه اقتصاد. شمارۀ 193. صص 21-20.

 

مهدوی مزینانی، زهرا؛ مزینانی، مجتبی (1390). «آسیب­شناسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان در کسب و کارهای خانوادگی». فصلنامه خانواده پژوهی. سال هفتم. شماره 26. صص 143- 125.

میرآشتیانی، الهام (1385). جامعه­شناسی اعتیاد در ایران امروز. تهران: نشر مهاجر.

وامقی، مروئه (1382). «کار کودک، مفاهیم و رویکردها». نشریۀ جامعه شناسی رفاه اجتماعی. شماره 8. صص 246- 229.

وامقی، مروئه؛ رفیعی، حسین؛ سجادی، حمیرا؛ رشیدیان، آرش (1390). «مرور نظام­مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در در ایران؛ عوامل خانوادگی مرتبط و پیامدهای خیابانی شدن کودکان». نشریۀ جامعه­شناسی و علوم اجتماعی ایران. شمارۀ 3. صص 166- 134.

هاشمی، محمد (1386). «نگاهی به زندگی و آثار مرادی کرمانی، نویسنده­ای برای کودکان و برای سینما». مجلۀ نقد سینما. شمارۀ 49. صص 30- 28