پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی مولفه‌های تصویر و درون‌مایه در داستان‌های کودکانه صمد بهرنگی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسنده

شهرکرد

10.30473/pab.2019.48939.1699

چکیده

درون‌مایه و تصویر نقش مهم و سازنده‌ای در داستان‌های کودکان دارند. انتخاب درون‌مایه و پردازش مناسب آن نقش مهمی در جذب مخاطب دارد. نویسندگان ادبیات کودک درون‌مایه‌هایی را برای داستان انتخاب می‌کنند که جذاب و تفکر برانگیز باشد. تصویر نیز به عنوان یک عنصر کلیدی باید کودک را در درک درون‌مایه داستان یاری دهد و ترغیب کننده حس زیباشناسی مخاطب و تخیل برانگیز باشد. روش تحقیق به صورت اسنادی و تحلیل کمی محتوای آثار است. در این پژوهش به مولفه‌هایی چون، درون‌مایه و بسامد آن، شیوه ارائه درون‌مایه، رابطه عنوان داستان با درون‌مایه، تصویر و نقش آن در ارائه درون‌مایه پرداخته می‌شود. موضوع داستان‌های بهرنگی پیرامون مسائل اجتماع و بحران-های جامعه است. در آثار بهرنگی، تنوع موضوع و درون‌مایه نسبتا کم است. تک بعدی بودن آثار (اجتماعی) باعث شده مخاطبان او اغلب از طبقه خاص جامعه باشد. رابطه تصاویر با درون‌مایه، اغلب رابطه‌ای تکمیلی است. تصویر، به ارائه بهتر درونمایه کمک می‌کند. تصاویر سیاه وسفید، استفاده ار رنگ-های خنثی وغمگین (خاکستری ‌و سیاه) با درون‌مایه داستان‌ها هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Theme and Image of Childhood Stories Samad Behrangi

نویسنده [English]

  • sajad najafibehzadi
aiv;vn
چکیده [English]

Theme and image play an important and constructive role in children's stories. Theme selection and proper processing have an important role in attracting the audience. The writers of children’s literature chose introversals for the story to be attractive and thoughtful. As a key element, the image should also help the child understand the intricacies of the story and encourage the audience's imaginative aesthetic. The research method is documentary and quantitative analysis of the content of the works. In this research, the components such as its intrinsic and frequency, the method of presenting the in-tune, the relationship between the title of the story and its theme, and its role in the presentation of the intangible, are discussed. The subject of Behranghi's stories is about social issues and community crises. In Behranghi's works, the subject matter variation is relatively small. One-dimensional social (social) works have caused his audience to be often of a particular class of society. The relationship between images with a theme one is often a complementary relationship. The image helps to better capture the theme. Black and white images use neutral colors (gray and black) with intricate stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theme
  • image
  • children
  • story
  • Samad Behrangi