پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نمادهای هویت ملی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب‌های یوسف 5 تا 7)

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، ایران

10.30473/pab.2020.48724.1695

چکیده

انقلاب اسلامی، به‌عنوان یک انقلاب فرهنگی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری هویتی تازه در ایران شد که مؤلفه‌های این هویت تازه را می‌توان در ادبیات انقلاب اسلامی که باورها و آرمان‌های انقلاب را بازتاب می‌دهد، مشاهده کرد. در این پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل‌محتوا به بررسی مؤلفه-های هویت ملی ایرانیان مصوب شورای فرهنگی، در داستان-های کوتاه دفاع مقدس (آثار برگزیده جایزۀ ادبی یوسف5تا 7) پرداخته شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نویسندگان این سه مجموعه، تمام مؤلفه‌های هویت ملی را با نگرشی آمیخته با احساسی نوستالژیک و مثبت بازتاب داده‌اند که در این میان، بیشترین بسامد مربوط به مؤلفۀ زبان فارسی به‌ویژه کنایه‌ها و اصلاحات و سپس، مؤلفۀ تاریخ و تمدن به-ویژه آداب و رسوم و باورهاست. همچنین، مؤلفۀ سرزمین ایران به‌خصوص جغرافیا و مؤلفۀ اسلام مبتنی بر قرآن و مودت اهل بیت (ع) و روح معنویت و توحید در رتبه‌های بعد قرار دارند. به دو مؤلفۀ مهدویت و ولایت‌مداری توجه کم‌تری شده است. شاخص‌ترین مجموعه در زمینۀ هویت ملی در بین این سه مجموعه، یوسف پنج بوده که بیانگر پای‌بندی بیشتر نویسندگان این مجموعه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و شاخص‌های سند هویت ملی است و ضعیف‌ترین آنها، یوسف شش است. رنگ دینی از یوسف پنج تا یوسف هفت، سیر نزولی داشته و برعکس، رنگ ملی و محلی در یوسف هفت از بیشترین فراوانی برخوردار بوده و سیر صعودی داشته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The place of national identity symbols in short stories of sacred defense (Case Study: The Books of Joseph 5 to 7)

نویسندگان [English]

  • amin banitalebi 1
  • Ebrahim zaheri abdevand 2
1 Department of Persian Language and Literature, Shahrekord University, Iran
2 Assistant Professor of Loss and Persian Literature, Shahrekord University, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution, as a cultural and social revolution, gave rise to a new identity in Iran, which can be seen in the literature of the Islamic Revolution, which reflects the beliefs and aspirations of the revolution. In this research, using the content analysis method, the components of Iranian national identity approved by the Cultural Council have been examined in short stories of sacred defense (selected works of Youssef's literary prize 5 to 7). The results show that the authors of these three collections have reflected all components of national identity with a nostalgic and positive attitude, with the highest frequency being related to the Persian language component, especially the metaphors and corrections, and then to the component. History and civilization are especially customs and beliefs. Also, the component of the land of Iran, especially the geography and the component of Islam based on the Qur'an and the motives of the Ahlul-Bayt (AS) and the spirit of spirituality and monotheism are in the next ranks. Less attention has been paid to the two components of Mahdism and Provincialism. Among the three most important collections in the field of national identity were Yosef Five, which indicates that most of the authors of the series adhere to the Supreme Leader's guidelines and indicators of national identity, and the weakest is Yosef Six. Also, the religious color and smell of Yusuf Five to Yusuf Seven declined, and on the contrary, the national and local color.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • short stories
  • sacred defense
  • spirit of spirituality