پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی صور بلاغی در لالایی بختیاری (با تاکید بر کتاب فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری)

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسنده

دبیر / آموزش و پرورش

10.30473/pab.2021.51448.1748

چکیده

لالایی‌ها بخشی از ترانه‌های عامیانه و ماندگار و کهن ایرانی هستند که ریشه در گذشته‌های دور دارند. با وجود گستردگی حوزة فرهنگ و ادبیات مردم بختیاری به عنوان یکی از اقوام ایرانی که در واقع بازتابی از سنتهای نیکوی گذشته و حال آنان است، توجه و اهمیت دادن به آن و بررسی گونه های مختلف قلمرو این فرهنگ مسالة مهمی است که تا کنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کهن بودن مضمون لالایی ها و نزدیکی سراینده به طبیعت بیشتر از طبیعت پیرامون مناطق بختیاری بهره گرفته و عناصر مشبه به، طبیعت پیرامون از قبیل کوه،دشت،رودخانه، درختان،گلها و گیاهان که عناصری ملموس و طبیعی هستند، می‌باشد.
در پژوهش حاضر به بررسی تشبیه، استعاره و کنایه به عنوان مهمترین عناصر خیال در حدود پانصد بیت از لالایی های بختیاری پرداخته شده است. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که 69 درصد استعاره، 19 درصد تشبیه و12درصد کنایه هستند، که از رابطه‌ی میان اقلیم،نوع معیشت،شیوه‌ی زندگی مردم با عناصر اصلی به کار رفته در لالایی‌های بختیاری حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Rhetorical Forms in Bakhtiari Lullaby (Emphasizing on Bakhtiari Children's Culture and Literature Book)

نویسنده [English]

  • maassome ghassemi
چکیده [English]

Lullabies are part of the popular, enduring, ancient Iranian folk songs that have their roots in the distant past. Despite the breadth of culture and literature of the Bakhtaran people as one of the Iranian tribes, which is in fact a reflection of their past and present good traditions, it is important to pay attention to it and study different species of this culture, which is less important so far. Has been reviewed. Due to the antiquity of the theme of lullabies and the proximity of the poet to nature, the nature around Bakhtaran region is more used and similar elements, nature around such as mountains, plains, rivers, trees, flowers and plants, which are tangible and natural elements, are.
In the present study, simile, metaphor and irony have been studied as the most important elements of imagination in Bakhtaran lullabies. Studies have shown that 69 percent of metaphors are 19 percent metaphorical and 12 percent metaphorical. Has it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Lullaby
  • simile
  • Metaphor