پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی سیر تلخ اندیشی در شعر مهدی اخوان ثالث

نوع مقاله : تحلیلی و انتقادی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

10.30473/pab.2021.51673.1751

چکیده

در مفهوم تلخ اندیشی با اندیشه روبرو هستیم؛ اندیشه‌ای که به نگرش ختم می‌شود؛ نگرشی که از اندیشۀ تلخ سرچشمه می‌گیرد تلخ و سیاه خواهد بود. این نگرش به منزلۀ عینکی است تیره و تار که همه چیز را تلخ و منفی می‌بیند و قاعدتاً سیاهی‌ها را تیره‌تر و بدی‌ها را بدتر از آن چه هست، معرّفی می‌کند. تلخ‌اندیشی می‌تواند زمینۀ فردی یا اجتماعی داشته‌باشد. بنابراین. مهدی اخوان ثالث از جمله شاعران تلخ‌اندیش دورۀ معاصر است که به عنوان شاعری تلخ‌اندیش شناخته می‌شود. تا جایی که برخی او را حماسه‌سرای شکست نامیده‌اند. در این پژوهش، اشعار مهدی اخوان ثالث در شش دوره، بررسی شده‌است. بر اساس این بررسی، اخوان را نمی‌توان یک شاعر سراسر تلخ‌اندیش به حساب آورد؛ چرا که فضای اشعار او در دورۀ پیش از کودتای 28 مرداد امیدوارانه بوده‌است. تلخ‌اندیشی اخوان، نخست از زمینۀ فردی و زندگی شخصی او سرچشمه گرفته‌است. اخوان ثالث پس از کودتا تحت تأثیر این شکست اجتماعی و سیاسی، دچار تلخ‌اندیشی اجتماعی شده‌ که در نهایت به یأس فلسفی ختم شده‌است. احساس تنهایی، احساس غربت و نوستالوژی، مرگ‌اندیشی و پوچ‌انگاری مهم‌ترین مضامین تلخ‌اندیشانه در شعر مهدی اخوان ثالث است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pessimism in the poem of Akhavan Sales

نویسنده [English]

  • hamed safi
چکیده [English]

Bitter Thinking is a word that means thinking bitterly. In this sense, we are confronted with thought; an idea that ends with an attitude. An attitude that stems from bitter thinking is bitter and black. This attitude is a gloomy speck that sees everything bitter and negative. And it's likely that darkness is darker and worse than what it is. Predictability is likely to have a personal or social background. Mehdi Akhavan Sales is one of the pessimistic poets of the contemporary era. In this research, while investigating the darkness in the poet's poetry, the poignant themes in his poems were analyzed. Based on this review, The cynicism of the Brotherhood originated primarily from his personal background and his personal life. Akhavan Sales after 1332, Influenced by this social and political failure, Has become socially pessimistic Which ultimately ends up in philosophical disappointment. Feeling loneliness, feeling alert and nostalgic, moradity and humor Loneliness is the most important pessimism in the poetry of the Brotherhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pessimistic
  • Akhavan sales
  • contemporary poetry