پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نقد و بررسی سبک نگارشی داستان کوتاه «بیت من لحم» اثر یوسف إدریس

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

10.30473/pab.2021.58134.1820

چکیده

داستان کوتاه از گونه‌های ادبی معاصر در قرن بیستم به حساب می‌آید که مورد توجه جهانی قرار گرفته است نظر به جایگاه ویژه‌ی آن، بسیاری از ناقدان به پژوهش و بررسی آثار نوآوران این جنس ادبی روی آوردند.

یوسف ادریس از نویسندگان مشهور جهان عرب به ویژه کشور مصر می‌باشد. وی با رویکرد و اسلوبی رمزگرا زاویه‌ی پنهانی از زندگی را ترسیم می‌کند و به تصویر می‌کشاند و از داستان کوتاه برای نشان دادن بی‌عدالتی، فضای سیاسی جامعه و مشکلات آن، فقر اقتصادی و فرهنگی، انسان و ارزش‌های او سود می‌برد. همواره در تلاش است تا شخصیت‌ها را با رویکرد‌های فکری و ادبی خود انتخاب نماید و بین آن‌ها و عناصر دیگر داستان تناسبی در‌خور ایجاد کند. شخصیت‌های داستان او بیشتر فقیران و اقشار متوسط جامعه هستند. زبان ارائه‌ی داستان یک زبان فنی و پویا است. از جمله‌های کوتاه برای رساندن معنای مطلوب و جمله‌های مقلوب را به دلیل مناسبت با محتوای رمزی داستان استفاده می‌کند. هدف ادریس نشان دادن واقعیت‌های جامعه‌ی مصر است، جامعه‌ای که بی‌منطقی، بی‌عدالتی و عدم توجه به ارزش‌های والای انسانی حاکم بر آن و سکوت عنصر اساسی در روابط میان افراد است. جستار حاضر سعی دارد آگاهی نسبی از زندگی و سبک نگارشی یوسف ادریس به خواننده-ی ایرانی عرضه کند زیرا افراد انگشت شماری در ایران، به بررسی آثار وی پرداخته‌اند. او صادقانه هر‌آن‌چه در ذهن دارد و پرورانده است را به کمک الفاظ و جمله‌ها در داستانش بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of the Short Story Writing Style of “A House of Flesh” by Yusuf Idris

نویسندگان [English]

  • elaheh sattari 1
  • Hassan majidi 2
  • jafar panahirad 3
1 PhD student in Arabic language and literature, Hakim Sabzevari University
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
3 MA. of arab language and literature at hakim sabzevari usabzevari
چکیده [English]

Short story is of the contemporary literary genres in twentieth century which enjoys a universal

Attention. Regarding its special place, most of the critics has done researches and surveys on the innovators works of this type.

Yusuf Idris is among the well known writers of the Arab world, namely Egypt. Writing in cipher and adopting such a device, he portrays the hidden part of the life. He uses short story to depict injustice, the politic atmosphere of the society and its problem, the cultural and economic indigence and human being and its values. He always attempts to choose his characters compatible with literary and intellectual approaches so that he can create an appropriate relationship between his characters and the other elements of the story.

The characters in his story are mostly chosen from the poor and the middle class of the society. The diction he uses is a technical and dynamic one. He employs short sentences to convey the optimal meaning and also inverted sentences to be in accordance with the encoded content of the story. Idris purpose is to show the realities of Egypts society. The society governed by irrationality injustice in which the sublime values of human beings are ignored and silence is the fundamental element in the relationship existing among individuals.

The ongoing disquisition attempts to provide Iranian readers with adequate and relative familiarity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yusuf Idris
  • Short Story
  • criticism
  • Style
  • Symbolic