پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = محمدجواد عرفانی بیضائی
تعداد مقالات: 2
1. عناصر داستانی در رمان همخونه

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.46494.1670

الهه وفا؛ محمدجواد عرفانی بیضائی


2. سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 26-37

محمدجواد عرفانی بیضائی