پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = سید محمد حسینی معصوم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل هرمنوتیک داستان آمدن مهمان پیش یوسف (ع) در مثنوی مولوی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 9-21

مهدخت پورخالقی؛ سید محمد حسینی معصوم


2. بررسی نشانه شناسی ساختارگرای شعر «ارغوان» هوشنگ ابتهاج

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 21-31

سید محمد حسینی معصوم؛ شیرین آزموده