پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = شیرین آزموده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نشانه شناسی ساختارگرای شعر «ارغوان» هوشنگ ابتهاج

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 21-31

سید محمد حسینی معصوم؛ شیرین آزموده