پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = مریم خلیلی جهان تیغ
تعداد مقالات: 2
1. چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی

دوره 3، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 9-23

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ ایوب امیدی


2. ریخت شناسی داستان همسفر اثر‌هانس کریستین اندرسن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 33-42

مریم خلیلی جهان تیغ؛ زهرا صادقی