پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = جمال الدین مرتضوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کودک و دوران کودکی در حدیقه الحقیقه، مثنوی معنوی و بوستان

دوره 1، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 26-47

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جمال الدین مرتضوی